Nu‑l încurcați pe Dumnezeu

27 iulie 2015

Ploaia nu vine. Să ne ru­găm, zice bi­se­rica. Să ne ru­găm, zic și eno­ri­a­șii. Și se ro­agă. Dar nu‑s des­tui — pare-se — pen­tru ca ru­gă­ciu­nile să ajungă la ure­chea lui Dum­ne­zeu. Care e bă­trân și, pro­ba­bil, cam surd. Ori poate că e surd doar la ru­gă­min­țile unora care au avut sis­teme de iri­ga­ții și le-au dis­trus. Unde sunt țe­vile și pom­pele care adu­ceau apa pe câmp? S‑au dis­trus toate, zic eno­ri­a­șii. Ele sin­gure, ei n‑au fă­cut nimic.

Și eno­ri­a­șii, după ce se ro­agă, își iau ta­blele și se duc în sa­lină, unde e ră­coare și bine. Ei cred cu con­vin­gere că Dum­ne­zeu o să aducă ploaia. Până își ter­mină El lu­cra­rea, ei o să stea acolo li­niș­tiți, ca să nu‑l în­curce la treabă.

Do­uă­spre­zece ju­deţe au fost du­mi­nică sub cod por­to­ca­liu de ca­ni­culă. Toată lu­mea a lup­tat cum a pu­tut îm­po­triva căl­du­rii. În unele lo­ca­li­tăţi, de exem­plu, s‑au ţi­nut slu­jbe re­li­gi­oase pen­tru in­vo­ca­rea ploii, în timp ce în alte pă­rţi, oa­me­nii s‑au ascuns

So­urce: CANICULĂ. Ru­gă­ciuni și re­fu­giu în salină


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.