Grădinița de la multinațională

28 iulie 2015

Ști­rea e demnă de sa­lu­tat. Bravo, E.On! Însă am o în­tre­bare teh­nică: câți an­ga­jați se pre­su­pune că vor avea co­pii de vâr­sta pre­ș­co­lară ca să ren­teze să ri­dici o gră­di­niță? Pen­tru că co­piii cresc și merg la școală, iar clă­di­rea tre­buie uti­li­zată pen­tru alt­ceva — lu­cru nu foarte sim­plu. Să de­du­cem de aici că E.On are in­ten­ția să-și îm­pros­pă­teze me­reu re­sur­sele umane cu oa­meni ti­neri? Care vor avea la rân­dul lor co­pii? Și de aia ren­tează să faci o gră­di­niță? Și să nu-mi spu­neți că atunci când s‑a luat de­ci­zia de a con­strui clă­di­rea nu s‑a cal­cu­lat rentabilitatea…

Sursa: Mul­ti­na­țio­nală cu 500 de an­ga­jați la Cluj își des­chide pro­pria gră­di­niță | www.actualdecluj.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.