La Vaslui n‑a fost viol

30 iulie 2015

Sunt mulți care spun că por­no­gra­fia este un lu­cru ne­ce­sar în so­ci­e­ta­tea con­tem­po­rană, că își are ros­tul ei din punct de ve­dere so­cial și că tre­buie ac­cep­tată. Ca orice alt­ceva in­ven­tat de min­tea umană, por­no­gra­fia are și dez­a­van­ta­jele ei. În­tre al­tele fap­tul că ar pu­tea în­cu­raja niște pros­to­vani să transpună ac­țiu­nea din fic­ti­vele “po­vești” ale fil­me­lor porno în re­a­li­tate. În­cu­ra­jați de proaste pre­cum cea din ima­gine, care cred că a fi sexi echi­va­lează cu a‑ți afirma pu­blic disponibilitatea.

Este por­no­gra­fia pe­ri­cu­loasă pen­tru că in­cită la ex­cese se­xu­ale și vi­o­luri? Ar pu­tea fi evi­tate ast­fel de pe­ri­cole prin edu­ca­ție? Și dacă edu­ca­ția e ne­ce­sară, tre­buie să in­tro­du­cem por­no­gra­fia în edu­ca­ția se­xu­ală a ti­ne­ri­lor? Să li se ex­plice de ce există, care e ro­lul ei și că tre­buie pri­vită că fic­țiune socială?

Multe în­tre­bări, pu­ține răspunsuri…

Sursa: La Va­slui n‑a fost viol. A fost GANG-BANG! | ActiveNews


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.