De ce susține Uber România că este legal

31 iulie 2015

Pro­ba­bil pen­tru că fac parte din fa­mi­lia Ponta. E ulu­i­tor să ci­tești că ceea ce oferă ei este ri­desha­ring, nu ta­xi­me­trie. Să ne în­țe­le­gem: e vorba de a trans­porta pe ci­neva de la punc­tul A la punc­tul B și de a în­casa bani pen­tru asta. Care e de­o­se­bi­rea ESENȚIALĂ față de taximetrie?

Toate dis­cu­ți­ile des­pre cu­ră­țe­nia ma­și­nii, des­pre con­di­ți­ile ofe­rite șamd sunt se­cun­dare. Da, sunt con­vins că e mai bine cu Uber. Dar vreau să în­țe­leg cum își de­clară ve­ni­tu­rile și cum plă­tesc taxe pen­tru ele. Și să nu în­ce­peți să-mi spu­neți că de fapt nu sunt ta­xi­me­triști, ci sunt oa­meni dră­guți care, în drum spre soa­cră-sa, te duc și pe tine în Pan­te­li­mon sau în Ber­ceni. Vor­bim des­pre oa­meni care au în­ce­put un ser­vi­ciu de ta­xi­me­trie în toată re­gula: cu asta se ocupă toată ziua. Și dacă nu plă­tesc taxe, eu am o pro­blemă. Vreau și eu să nu plă­tesc taxe!

UberX este ser­vi­ciul de ri­desha­ring al fir­mei ame­ri­cane Uber în Bu­cu­rești. Fo­lo­sind apli­ca­ția din te­le­fo­nul mo­bil, ori­cine poate trans­mite lo­ca­ția cu­rentă și

Sursa: EXCLUSIV – De ce sus­ține Uber Ro­mâ­nia că este le­gal | Re­a­li­ta­tea Bucuresti


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.