Mitingul doctorilor, un fiasco

2 septembrie 2015

Așa‑s de exas­pe­rați de si­tu­a­ția din sis­te­mul de să­nă­tate că doar 15 s‑au de­ran­jat până la mi­ting. Eu sunt con­vins că me­di­cii ar vrea să lu­creze în con­di­ții mai bune, dar au un soi de eli­tism care îi face să cre­adă că ei tre­buie doar să ceară și cei­lalți (in­clu­siv sta­tul) să le ofere. Nu vor de­loc să se bată pen­tru pro­fe­sia lor.

Ba­nii din să­nă­tate se scurg prin fe­lu­rite gă­uri ale sis­te­mu­lui co­rupt din să­nă­tate, iar ei văd asta și unii chiar par­ti­cipă. Însă se aș­teaptă de la mine — pa­cient — să fac scan­dal și mi­tin­guri, cel care nu știu CUM și de că­tre CINE se fură ba­nii în să­nă­tate, cel care pe­trec doar ra­re­ori timp în spi­tal și nu ei care sunt acolo zi de zi.

Exas­pe­raţi de sa­la­ri­ile mici şi de po­li­ti­cile pu­blice ezi­tante, me­di­cii s‑au or­ga­ni­zat pe Fa­ce­book şi au pus la cale un mi­ting în faţa Gu­ver­nu­lui, într‑o zi cu re­zo­nanţe pro­tes­ta­tare (în urmă cu doi ani, la 1 sep­tem­brie 2013 au în­ce­put cele mai mari pro­teste din ul­ti­mii 20 de ani: mi­ş­ca­rea îm­po­triva ex­ploa­tă­rii de la Roşia Montană).

Sursa: FOTO Mi­tin­gul doc­to­ri­lor, un fi­a­sco. De ce nu ies me­di­cii în stradă | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.