Să asfaltăm Carpații

5 septembrie 2015

Ac­ce­si­bi­li­za­rea mun­ți­lor prin in­ter­me­diul unei in­fras­truc­turi de trans­port adec­vate per­mite iu­bi­to­ri­lor de na­tură să ajungă mai ușor în mij­lo­cul lor, unde pot să-și des­fă­șoare spor­tu­rile pre­fe­rate: sti­clism, hal­bere, co­tle­tism, șamd. De aceea aco­pe­ri­rea com­pletă a mun­ți­lor Car­pați cu as­falt este un obiec­tiv de im­por­tanță na­țio­nală care va per­mite ori­că­rui ne­sim­țit în șlapi co­ca­lar iu­bi­tor al mun­te­lui să be­ne­fi­cieze de plă­ce­rile naturii.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.