Înduioșătoarea naivitate a lui Pleşu

9 septembrie 2015

Deși sunt în­tru to­tul de acord cu ideea că pla­gi­a­tul tre­buie pe­dep­sit, mi se pare că An­drei Pleșu e naiv ima­ginându-și că prin de­pu­ne­rea doc­to­ra­tu­lui se va re­zolva ceva. Ade­vă­rul trist este că 90% din doc­to­ra­tele din Ro­mâ­nia sunt niște fă­că­turi, niște pa­lide în­cer­cări ale unor me­di­o­cri­tăți de a‑și po­lei nu­mele cu aura unui ti­tlu. Dacă îi scu­turi pu­țin de fan­fa­ron­ada ti­tu­la­tu­rii și îi pui să țină o di­zer­ta­ție e tema din care au fă­cut lu­cra­rea de doc­to­rat, ma­jo­ri­ta­tea nu sunt în stare să în­gaime mai mult de­cât ceea ce știe un elev de li­ceu pe tema respectivă.

Deci ce rost ar avea deci de­pu­ne­rea doc­to­ra­te­lor? So­ci­e­tă­ții nu‑i pasă de pla­gi­ate pen­tru că nu‑i pasă de doc­to­rate. Ni­meni nu dă doi bani pe fap­tul că unul sau al­tul e doc­tor sau nu. Ti­tlul a de­ve­nit o zor­zoană inu­tilă pe care, in­ex­pli­ca­bil, mulți se zbat să și‑o achi­zi­țio­neze și să și‑o atârne la piept.

Am avut mai multă drep­tate de­cât eu în­sumi cre­deam acum mai mulți ani când, in­vi­tat de un pro­fe­sor al fa­cul­tă­ții pe care am absolvit‑o să mă în­scriu la doc­to­rat (era la modă atunci), am spus că dacă mă uit cine are ti­tlul ăsta și cum l‑a ob­ți­nut e mai ono­ra­bil să nu fii doctor.

Scri­i­to­rul An­drei Pleşu a lan­sat, ma­rţi, în ca­drul unei dez­ba­teri a GDS pe tema pla­gi­a­tu­lui, o idee că­tre cei care au ti­tluri de doc­tor, spu­nând că ar pu­tea cu toţii să îşi de­pună aceste ti­tluri, sus­pen­dându-şi ca­li­ta­tea pe care le‑o con­feră până când vor face acest lu­cru toţi cei care au plagiat.

Sursa: An­drei Pleşu: Să ne de­pu­nem toţi ti­tlu­rile doc­to­rale până îşi sus­pendă această ca­li­tate cei care au pla­giat! | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.