Țara unde premierul e judecat

20 septembrie 2015

Bie­tul Bo­gdan Au­rescu tre­buie să în­ca­seze el zoa­iele me­ri­tate de Ponta, care re­fuză să de­mi­sio­neze din frun­tea gu­ver­nu­lui. Ches­tii din as­tea vom mai su­porta cu to­ții fără să pu­tem re­plica, pen­tru că e ade­vă­rat, nu‑i așa? Avem un prim mi­nis­tru tri­mis în ju­de­cată pen­tru ho­ție. Și orice am spune, ăsta e un ade­văr. Ce cre­di­bi­li­tate are o țară con­dusă de un pre­zump­tiv penal?

Ce spun un­gu­rii se tra­duce așa: băi ro­mâ­na­și­lor! ciocu’ mic că sun­teți con­duși de hoți!

Gar­du­rile un­gu­reşti ten­sio­nează re­la­ţi­ile di­plo­ma­tice din­tre Ro­mâ­nia şi Un­ga­ria. Mi­nis­te­rul un­gar al Afa­ce­ri­lor Ex­terne l‑a con­vo­cat pe am­ba­sa­do­rul ro­mân la Bu­da­pesta, în urma de­cla­ra­ţi­i­lor fă­cute sâm­bătă de Bo­gdan Au­rescu des­pre ges­tul „mai de­grabă au­tist şi inac­cep­ta­bil”, iar Pe­ter Szi­j­jarto a de­cla­rat că s‑ar „aş­tepta la mai multă mo­des­tie din par­tea unui mi­nis­tru de Ex­terne al că­rui pre­mier se con­fruntă cu un proces“.

Sursa: Re­a­cţia Un­ga­riei după ce Au­rescu a cri­ti­cat con­stru­i­rea de gar­duri în ca­lea imi­granţi­lor: Vrem mo­des­tie de la un mi­nis­tru al că­rui pre­mier e ju­de­cat | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.