Femeie la volan. Revoluția sexuală metalică

13 decembrie 2015

Un ar­ti­col bu­ni­șor des­pre cum arată azi multe fe­mei în tra­fic. Am re­mar­cat și eu această agre­si­vi­tate în creș­tere, pro­ba­bil ge­ne­rată de do­rința unei noi culmi a ega­li­tă­ții: ega­li­ta­tea în mi­to­că­nie. Pa­ra­do­xal, deși acuza prin­ci­pală adusă șo­fe­ri­lor mas­culi este agre­si­vi­ta­tea și lipsa de ma­niere, așa-zisa eman­ci­pare a fe­meii la vo­lan le in­duce trep­tat exact ace­eași ati­tu­dine. Și pier­de­rea feminității.

Nu cred că a exis­tat va­ri­e­tate și cre­a­ti­vi­tate mai mare de in­vec­tive, epi­tete, ges­turi, com­pa­ra­ții, me­ta­fore, me­saje fluide de­cât în ob­ser­va­ți­ile fă­cute în tra­fic de băr­bați că­tre fe­mei, mai ales că­tre cele în­ce­pă­toare sau din alt oraș.

Sursa: Fe­meie la vo­lan. Re­vo­lu­ția se­xu­ală metalică


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.