Cum să dai cu IT-ul în Bălți

26 decembrie 2015

Bă­iat deș­tept Sturza ăsta, nu știu unde l‑au gă­sit mol­do­ve­nii, dar îi merge min­tea șnur. Care va să zică vrea să facă cen­tru IT la Bălți. Foarte fru­mos. Clă­di­rile nu‑s greu de con­struit, tot ce mai tre­buie fă­cut este să gă­sească niște proști care să vrea să lu­creze pe un sfert din sa­la­riul care l‑ar lua la Iași, Bu­cu­rești sau Cluj. Suc­ces, dom’ Sturza!

Can­di­da­tul de­sem­nat la fun­cţia de pre­mier, Ion Sturza, con­si­deră că o parte din fun­cţi­ile ad­mi­nis­tra­tive ale sta­tu­lui tre­buie trans­fe­rată în mu­ni­ci­piul Bă­lţi. El a fă­cut o de­cla­ra­ţie în acest sens as­tăzi, 26 de­cem­brie, în ca­drul unei în­tre­ve­deri cu pri­ma­rul Re­nato Usa­tîi, trans­mite IPN.

Sursa: Ion Sturza сrede că o parte din fun­cţi­ile ad­mi­nis­tra­tive ale sta­tu­lui tre­buie trans­fe­rate la Bă­lţi | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.