Adio monarhiei

31 decembrie 2015

După câte îmi dau eu seama, în con­tex­tul re­cen­te­lor dez­vă­lu­iri des­pre casa re­gală, pu­tem să cam spu­nem adio pen­tru tot­dea­una ideii de mo­nar­hie. Nici nu mai con­tează dacă toate zvo­nu­rile re­cente sunt 100% ade­vă­rate sau nu, e lim­pede că lu­cru­rile sunt într‑o to­tală de­rivă și că ima­gi­nea mo­nar­hiei este de­fi­ni­tiv și ire­me­di­a­bil dis­trusă. Pă­cat că unui om de in­te­gri­ta­tea și va­loa­rea lui Mi­hai I i se re­gi­zează o ase­me­nea la­men­ta­bilă ie­șire din scena politică.

Casa Re­gală este zgu­du­ită de un scan­dal fără pre­ce­dent. În presă au apă­rut o se­rie de ar­ti­cole care sus­țin că Re­gele Mi­hai ar fi pri­zo­ni­e­rul ser­vi­ci­i­lor se­crete, care au ac­țio­nat cu aju­to­rul lui Radu Duda.

Sursa: Casa Re­gală, în cen­trul unui scan­dal fără pre­de­cent | Ro­ma­nia Libera


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.