Tinerețe fără bătrânețe

8 ianuarie 2016

Foarte in­te­re­sant, cu o ob­ser­va­ție to­tuși: me­dia vâr­stei nu în­seamnă că ma­jo­ri­ta­tea po­pu­la­ției are vâr­sta res­pec­tivă, ci că pro­por­ția din­tre bă­trâni și ti­neri în­clină ba­lanța mai mult spre o parte sau alta. Ui­tați-vă la Ro­mâ­nia și gân­diți-vă ce di­fe­rența enormă de ener­gie și vi­ta­li­tate e în­tre acum (vâr­sta me­die este 42 de ani) și anii ’60 (când vâr­sta me­die era 30). Trans­for­mă­rile im­por­tante prin care acum trece Ro­mâ­nia ne gă­sesc obo­siți, plic­ti­siți, cu gân­dul la fi­na­lul vie­ții, deși am fi avut ne­voie de o doză zdra­vănă de en­tu­zi­asm ti­ne­resc, chiar dacă pe alo­curi pros­tesc.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.