O româncă, prima doamnă a Cataloniei

12 ianuarie 2016

Ei bine, da. Să fim mân­dri, zic. Dom­nul Pui­gde­mont și‑a luat ca so­ție pe cea mai po­tri­vită unealtă în pro­ce­sul de se­pa­rare: Mar­cela To­por. Cu to­po­rul se­pari foarte efi­cient.

Să ne cre­ască inima că o ro­mân­cuță de‑a noas­tră e acolo sus, prin­tre li­deri. Mai ales că — o dată în­ce­put — acest pro­ces de fă­râ­mi­țare al sta­te­lor eu­ro­pene prin miș­cări de auto­no­mie și in­de­pen­dență ne va aduce mari sa­tis­fac­ții și nouă, ro­mâ­ni­lor. Se­cuii de-abia aș­teaptă să existe niște pre­ce­dente. Și când o să ci­teze Ca­ta­lo­nia ca mo­del de in­de­pen­dență pe cri­te­rii et­nice, să ve­deți ce mân­dri vom fi ști­ind că acolo avem un to­por ro­mân care să ne re­pre­zinte.

Bravo, ma­dam To­por! Bravo, Ro­mâ­nia!

Sursa: O ro­mâncă, Prima Doamnă a Ca­ta­lo­niei — Gân­dul


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.