Modelul Ponta aplicat la Romsilva

14 ianuarie 2016

Cră­ciu­ne­scu a că­u­tat un pre­text ca să poată pleca de la con­du­ce­rea Rom­silva și să lase im­pre­sia că el este o vic­timă a ma­fiei pa­tro­nale din in­dus­tria lem­nu­lui. Exact ca Ponta după ne­no­ro­ci­rea de la Co­lec­tiv. Cră­ciu­ne­scu nu pă­că­lește pe ni­meni, nu e nici o vic­timă. Și sper din toată inima să în­funde puș­că­ria dim­pre­ună cu Hre­ben­ciuc, gu­zga­nul ro­za­liu, pen­tru porcă­ri­ile fă­cute cu fon­dul fo­res­tier.

Și ca să vă fie clar: toți șo­bo­la­nii ăș­tia care apar în ar­ti­co­lul de mai jos, șefi de aso­ci­a­ții pa­tro­nale, CHIAR SUNT O MAFIE. Căci ceea ce se în­tâm­plă în pă­du­rile Ro­mâ­niei se în­tâm­plă și cu lar­gul lor con­curs. Ei trans­portă lem­nul fu­rat din de­fri­șări ile­gale, ei îl de­bi­tează, ei îl co­mer­ci­a­li­zează. Iar acum au gă­sit oca­zia să se dea fete mari în fața pu­bli­cu­lui.

Adam Cră­ciu­ne­scu a de­mi­sio­nat de la con­du­ce­rea Re­giei Na­ţio­nale a Pă­du­ri­lor Rom­silva şi că a anu­nţat Con­si­liul de Ad­mi­nis­tra­ţie că re­nu­nţă la man­dat din 21 mar­tie, din mo­tive per­so­nale, po­tri­vit Me­di­a­fax.

Sursa: Adam Cră­ciu­ne­scu a de­mi­sio­nat de la con­du­ce­rea Rom­silva, după ce a fost acu­zat de pro­du­că­to­rii de mo­bilă că a cres­cut foarte mult preţu­rile


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.