Învățăturile Monicăi către fiul său Klaus

21 ianuarie 2016

Într-un ar­ti­col de ziar, doamna Ma­co­vei îl ceartă pe Iohan­nis că nu a fă­cut ni­mic pen­tru a‑l ajuta zi­lele tre­cute pe pre­șe­din­tele Mol­do­vei să țină piept oli­gar­hi­lor pro-ruși. Adică să dea niște de­cla­ra­ții ferme de sus­ți­nere. Pen­tru că, se știe, dacă Iohan­nis striga nițel la ei, oli­gar­hii pro-ruși se spe­riau de moarte și fu­geau cu to­ții în fun­dul Si­be­riei de unde nu s‑ar mai fi în­tors nici­o­dată. În fi­na­lul tex­tu­lui doamna Mo­nica ne în­deamnă pa­tri­o­tic: Nu lă­sați Mol­dova pe mâna lui Pla­ho­t­niuc! Să oprim în­toar­ce­rea Re­pu­bli­cii Mol­dova sub ruși!

Da, doamnă Mo­nica, vom face să fie bine ca să nu fie rău! Da’ lă­mu­riți-mă și pe mine, când v‑ați pus pe Fa­ce­book acest ar­ti­col care mus­tește de fină stra­te­gie po­li­tică și de in­te­li­gență di­plo­ma­tică, de ce l‑ați în­so­țit de o poză în care zâm­biți? E scris la mișto și tre­buie să râ­dem?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.