Pâinea cea de toate zilele

6 februarie 2016

În Franța o nouă lege in­ter­zice su­per­mar­ket-uri­lor să arunce mân­ca­rea pe care nu mai vor s‑o vândă. În schimb tre­buie s‑o do­neze pen­tru ca­uze ca­ri­ta­bile sau că­tre băn­cile de ali­mente, care la rân­dul lor hră­nesc pe cei aflați în di­fi­cul­tate. Și nu, nu e vorba des­pre ali­mente expirate.

Ide­ile bune ajung până la urmă să fie puse în prac­tică. Poate nu va trece mult timp până când vom ve­dea o ast­fel de lege fi­ind de­cla­rată obli­ga­to­rie în ță­rile UE. E o aiu­re­ală to­tală să arun­căm atât de multă mân­care în nu­mele di­ver­si­tă­ții ofe­rite consumatorului.

Dar dacă ci­tiți ar­ti­co­lul de mai jos veți ve­dea că doar 11% din ali­men­tele care sunt arun­cate la gu­noi vin din su­per­mar­ket-uri. Două tre­imi vin de la con­su­ma­tori, adică de la noi, de la mine și de la tine. Lă­co­mia, lipsa de pon­de­ra­ție și ten­ta­ți­ile stâr­nite de re­clame ne îm­ping să cum­pă­răm mai mult de­cât avem ne­voie. O sta­tis­tică a FAO arăta că în me­die ome­ni­rea aruncă peste 25% din ali­men­tele pe care le cumpără.

Pen­tru că sun­tem tot mai mulți și cică nu ne ajunge hrana, de­fri­șăm pă­duri, mo­di­fi­căm ge­ne­tic plante, în­do­păm ani­male ca să le în­gră­șăm iute, ar­dem mi­li­arde de tone de com­bus­ti­bil ca să adu­cem ba­nane din Africa, ro­șii din Spa­nia și carne de vită din Ar­gen­tina. Și peste un sfert le aruncăm.

Food banks and other cha­ri­ties wel­come law ma­king large shops do­nate un­sold food and stop spo­iling items to de­ter foragers.

Sursa: French law for­bids food waste by su­per­mar­kets | World news | The Guardian


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.