Raiul socialist a dispărut

18 februarie 2016

Unde‑s toți ăia care că­zu­seră pe spate când Hugo Cha­vez a fă­cut ben­zina 1 cent li­trul? Și care ți­neau te­o­rii des­pre ca­pi­ta­lis­mul ra­pace care ne ju­poaie de bani, iar lu­mina ve­nea de la Cha­vez și Mu­jica care de­mon­strau că eco­no­mia se poate sus­ține cu mă­suri hai­du­cești de ge­nul “luăm de la bo­gați și dăm la săraci”?

Preşe­din­tele ve­ne­zu­e­lan Nico­las Ma­duro a anu­nţat că va adopta mă­suri ra­di­cale în ten­ta­tiva de a re­vi­ta­liza eco­no­mia su­fe­rindă a sta­tu­lui sud-ame­ri­can, ur­mând să cre­ască preţul ben­zi­nei de aproape o sută de ori şi să de­va­lo­ri­zeze bo­li­va­rul, mo­neda na­ţio­nală, re­la­tează Re­u­ters. Mă­su­rile ar urma să in­tre în vi­goare joi.

Sursa: Ve­ne­zu­ela va cre­şte preţul car­bu­ranţi­lor de aproape o sută ori peste noapte | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.