Să ne isterizăm un pic, zic

19 februarie 2016

Din toată is­te­ria cu An­te­nele eu trag câ­teva con­clu­zii simple:

  • cum-ne­cum, an­te­niș­tii Gâ­dea et co. au re­u­șit încă o lo­vi­tură de ima­gine după ce se cam scu­fun­da­seră în ui­tare; acum sunt din nou în cen­trul aten­ției publice
  • din câte știu eu eva­cuă­rile uzu­ale tre­buie să în­ceapă în in­ter­va­lul de so­ma­ție, adică cinci zile, nu să se în­cheie în in­ter­va­lul ăsta de timp; poate mă lă­mu­rește ci­neva de ce nu vor­bește ni­meni des­pre aceste nu­anțe legislative
  • Nea Klaus a dat cu mu­cii în fa­sole rău de tot și cred că o s‑o cam ia pe ur­mele Si­mo­nei Ha­lep în cla­sa­men­tul în­cre­de­rii populare

Și încă o în­tre­bare re­torică: o me­rita oare să desfi­in­țezi o în­treagă te­le­vi­ziune cu re­por­teri și an­ga­jați doar ca să scapi de niște tâm­piți ca Gâ­dea și Ba­dea? Până nu de­mult cre­deam că da. Acum nu știu ce să mai cred…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.