Marketing aplicat la Antena 3

25 februarie 2016

Am o bă­nu­ială că nici o com­pa­nie nu și‑a re­tras cli­pu­rile pu­bli­ci­tare de pe An­tena 3. Deși lo­gic ar fi fost s‑o facă. Am zis lo­gic, nu mo­ral. Pen­tru că nu mă re­fer la de­jec­ți­ile emise de unele per­soane de pe acest post TV care ar fi tre­buit să în­gre­țo­șeze ma­na­ge­rii com­pa­ni­i­lor și să‑i de­ter­mine să re­nunțe la aso­ci­e­rea fir­mei lor cu ast­fel de jur­na­lism, ci la niște cal­cule sim­ple de au­diență și pro­fil de consumator.

După toate is­te­ri­ile lui Gâ­dea et co. în stradă au ie­șit vreo câ­teva mii de oa­meni care ar fi tre­buit ana­li­zați de spe­cia­liș­tii în mar­ke­ting ai com­pa­ni­i­lor. Sunt câ­teva în­tre­bări sim­ple pe care aceștia ar tre­bui să și le pună. Este pu­bli­cul An­te­nei 3 al­că­tuit din con­su­ma­tori cu o pu­tere de cum­pă­rare re­le­vantă pe care să me­rite să o cap­tăm că­tre pro­du­sele noas­tre? Sunt pro­du­sele noas­tre adre­sa­bile ti­pu­lui de con­su­ma­tor care se re­gă­sește în sus­ți­nă­to­rii fi­deli ai aces­tui post?

Pen­tru că, dacă te uiți la ima­gi­nile de la ma­ni­fes­ta­ții și faci un pro­fil al te­les­pec­ta­to­ru­lui fi­del al An­te­nei 3, nu te poți gândi că re­u­șești să‑i vinzi alt­ceva de­cât me­di­ca­mente compensate…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.