Gugulani și academicieni

28 februarie 2016

Lu­mea fo­tba­lu­lui ro­mâ­nesc e o sursă ine­pu­i­za­bilă de umor in­vo­lun­tar și de co­mic al si­tu­a­ți­i­lor. În­dem­nat de nu știu nici eu ce, am arun­cat o pri­vire pe si­tu­a­ția fo­tba­lu­lui din liga a doua. Și așa am aflat că există o echipă gu­gu­lană (ce dracu’ o fi aia?) nu­mită FC Ca­ranse­beș care a fost eli­mi­nată de FRF de pa­tru ori din com­pe­ti­ție, ca ur­mare a unor li­ti­gii cu foști ju­că­tori pe care nu i‑a plătit. Asta după ce fu­sese sanc­țio­nată re­pe­tat pen­tru ace­leași pro­bleme și ajun­sese la un nu­măr re­cord de puncte de pe­na­li­zare. În cla­sa­men­tul se­riei II echipa gu­gu­lană fi­gu­rează cu ‑78 puncte.

În ace­lași con­text mi-au că­zut ochii pe nu­mele echi­pei din Clin­ceni: FC Aca­de­mica. De unde până unde aca­de­mis­mul ăsta în Clin­ceni, nu știu. Da’ eu nu mă pri­cep la fo­tbal, așa că…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.