Prea ferici-v-aș!

1 martie 2016

Ca orice cor­po­ra­ție care se res­pectă, BOR se or­ga­ni­zează tot mai me­to­dic. Se sim­țea ne­voia de a eli­mina even­tu­a­lele ie­șiri din rând ale unor pre­oți care su­feră de pă­reri di­ver­gente față de prea-fe­ri­ci­rile con­du­că­toare, așa că o de­cla­ra­ție de lo­ia­li­tate e nu­mai bună.

A doua pro­blemă: taica popa cam băga mâna la cu­tia mi­lei și nu mai ajun­gea des­tul că­tre șe­fii ăi mari. S‑a re­zol­vat și asta. Lo­ia­li­ta­tea în­seamnă și one­s­ti­tate, ce dracu’!

A treia pro­blemă: unii din­tre pra­vo­slav­ni­cii pă­rinți cam co­men­tau sar­ci­nile de ser­vi­ciu pri­mite, mai ales alea de “în­dru­mare spi­ri­tu­ală” a eno­ri­a­și­lor în cam­pa­ni­i­lor elec­to­rale. Che­c­ked. Peste lo­ia­li­tate și one­s­ti­tate s‑a pus și‑o lin­gură de confidențialitate.

Hai că‑i bine! Prea ferici-v-aș!

Tot per­so­na­lul Bi­se­ri­cii Or­to­doxe Ro­mâne, in­clu­siv pre­o­ții, vor semna un Ju­rământ sau „Act de one­s­ti­tate și fi­de­li­tate” față de BOR. Prin acest do­cu­ment, se an­ga­jează că nu își vor în­suși ve­ni­turi ne­cu­ve­nite și că vor păs­tra „cu sfin­țe­nie” con­fi­den­ți­a­li­ta­tea sar­ci­ni­lor de serviciu.

Sursa: Pre­o­ții, obli­gaţi să sem­neze un act de one­s­ti­tate și fi­de­li­tate față de BOR | Ro­ma­nia Libera


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.