De-ale lui Gâgă

9 martie 2016

Ma­ria Şa­ra­pova este sin­gura ju­că­toare de top care n‑a pier­dut nici­o­dată în faţa Si­mo­nei Ha­lep, sco­rul în­tâl­ni­ri­lor di­recte fi­ind 6–1 pen­tru rusoaică.

Ade­vă­rul

Adică a bătut‑o pe Si­mona de 7 ori, dar o vic­to­rie i‑a făcut‑o ca­dou, din generozitate.


Kim Jong-Un a afir­mat marți că țara sa a re­u­șit să mi­ni­a­tu­ri­zeze fo­coase nucleare.

Hotnews.ro

Deci aten­ție la as­cuți­to­rile coreene!


Tâ­nă­rul din Va­slui care a ac­ci­dent mor­tal un elev ne­vi­no­vat a fost arestat.

Ade­vă­rul

Dacă ac­ci­denta mor­tal un elev vi­no­vat, nu era arestat?


Vâl­cea­nul care a acli­ma­ti­zat som­nul afri­can într-un mini ba­zin din apar­ta­ment susţine că ab­so­lut ori­cine poate să cre­ască această spe­cie de peşte.

Ade­vă­rul

Se cre­ează ast­fel po­si­bi­li­ta­tea de a crește som­nul afri­can di­rect în oala de ciorbă, iar când e des­tul de mare adă­u­găm bor­șul, le­gu­mele, o mână de le­u­ș­tean și dăm un clocot.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.