Când ești prost, unde te doare?

14 martie 2016

Du­duia Ja­mie Gilt și‑a fă­cut un re­nume în Sta­tele Unite ca ac­ti­vist în fa­voa­rea drep­tu­lui de a purta armă. Ba mai mult, ea este una din­tre per­soa­nele care sus­țin cu con­vin­gere că ar­mele nu re­pre­zintă un pe­ri­col su­pli­men­tar atunci când fa­mi­lia res­pec­tivă are copii.

Ei bine, du­duia Ja­mie Gilt a pus pe sca­u­nele din spate ale ma­și­nii co­pi­lul său de 4 ani și un pis­tol ca­li­bru 45, în­căr­cat. Pro­ba­bil că pis­to­lul era în poșe­tuța ei de ac­ti­vist pen­tru arme. Puștiul nu era la cu­rent cu te­o­ri­ile mă-sii, așa că a luat pis­to­lul și a împușcat‑o pe du­duie în cur.

De unde se vede că e po­si­bil ca du­re­rile în cur să ți se tragă de la cap.

Last week, a Flo­rida gun ri­ghts ac­ti­vist was shot in the back by her four-year-old son. How much lon­ger will we keep par­ti­ci­pa­ting in the co­l­lec­tive lie that dea­dly wea­pons keep us safe?

Sursa: The ma­ca­bre truth of gun con­trol in the US is that to­d­d­lers kill more pe­o­ple than ter­ro­rists do | Lindy West | Opi­nion | The Guardian


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.