La Rio luăm o medalie

21 martie 2016

Dacă avem un sport de echipă cu care ne pu­tem mân­dri, ăla e han­d­ba­lul fe­mi­nin cu si­gu­ranță. Avem o echipă mare care avea ne­voie de un an­tre­nor pe mă­sură. Dom­nul Ta­dici nu a fost acela.

După re­zul­ta­tul ăsta foarte bun din Da­ne­marca pot să spun cu mult mai multă con­vin­gere că To­mas Ryde este ar­ti­za­nul aces­tei schim­bări a echi­pei na­țio­nale de han­d­bal fe­mi­nin. Mi se pare că lea­der­ship-ul lui era ceea ce lip­sea unor ju­că­toare de mare va­loare pen­tru a face din ele o echipă ade­vă­rată. Așa că am și eu mari spe­ranțe pen­tru Rio. Hai fe­te­lor, că se poate!

Pre­șe­din­tele Fe­de­ra­ției Ro­mâne de Han­d­bal, Ale­xan­dru Dedu, a de­cla­rat, luni, pe Ae­ro­por­tul Henri Coandă, că ju­că­toa­rele echi­pei na­țio­nale au ri­di­cat șta­cheta foarte sus prin re­zul­ta­tele din ul­tima pe­ri­oadă și au tre­zit tu­tu­ror aș­tep­tări pen­tru Jo­cu­rile Olim­pice de la Rio.

Sursa: Han­d­bal fe­mi­nin: Dedu — Fe­tele au ri­di­cat șta­cheta foarte sus, ne-au tre­zit aș­tep­tări pen­tru Rio – AGERPRES


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.