Simona Halep e mulțumită

1 aprilie 2016

Am o con­vin­gere din ce în ce mai mare că Si­mo­nei i s‑a cam luat de te­nis. Efor­tul și sa­cri­fi­ci­ile i se par pro­ba­bil prea mari prin com­pa­ra­ție cu po­si­bila glo­rie de a ajunge nu­mă­rul 1 mondial. Poate se gân­dește că a strâns deja bani fru­moși, că s‑ar pu­tea mul­țumi cu mai pu­țin, că ar me­rita să-și tră­i­ască și ea viața.

Și când în­cepi să gân­dești așa, per­for­manța se duce la vale.

Si­mona Ha­lep și‑a în­che­iat aven­tura ame­ri­cană fără niciun tro­feu, însă e mul­țu­mită de pres­ta­ția sa de la In­dian We­lls și Mi­ami. A fost eli­mi­nată din am­bele com­pe­ti­ții în faza sfer­tu­ri­lor, după ce anul tre­cut a câști­gat în California.

Ci­tește: Si­mona Ha­lep e mul­țu­mită de par­cur­sul din SUA


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.