Te-ai săturat de gunoaie?

22 aprilie 2016

Și eu. Deci hai să ie­șim îm­pre­ună cu alți ce­tă­țeni res­pon­sa­bili și să strân­gem gu­noa­iele din pă­duri și mar­gini de drum. Stăm cu ca­pul în jos și cu cu­rul în sus, amu­și­năm mi­as­mele fe­tide, ne re­ți­nem sen­za­ția de vomă și strân­gem tot, până la ul­tima hâr­tie, până la ul­ti­mul pet. Pu­nem to­tul în saci și vor veni ma­șini să îi ri­dice, să‑i ducă la gro­pile de gu­noi. În urma noas­tră lă­săm te­re­nul cu­rat, pre­gă­tit mi­nu­țios pen­tru ur­mă­toa­rea șa­rjă de gu­noi arun­cată de ță­ra­nii din sa­tul ală­tu­rat. Pen­tru că ni­meni nu‑i îm­pie­dică să o ia de la ca­păt. Ni­meni nu‑i amen­dează. Iar ei sunt doar niște bieți anal­fa­beți ne­sim­țiți. Nu poți să‑i condamni.

Și uite așa, an de an, noi ne sim­țim bine că ne cu­ră­țăm țara, ei se simt bine că o în­groapă în gu­noaie. Și trăim fe­ri­ciți cu to­ții, ne­u­i­tând să ne în­chi­năm în drep­tul fi­e­că­rei bi­se­rici. Sun­tem creș­tini, ce dracu’!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.