Ca la noi, la români

6 mai 2016

Bu­cu­ria ca­li­fi­că­rii a pa­tru ro­mânce în sfer­tu­rile de fi­nală de la Ma­drid Open nu pu­tea să nu fie um­brită de ceva. Ro­mâ­nii au sa­tis­fac­ția aia stu­pidă de a răs­turna ciu­bă­rul plin cu lapte, după ce au muls vaca.

Si­mona Ha­lep îmi con­firmă încă o dată că te­ni­sul ei nu e pro­por­țio­nal cu edu­ca­ția și ca­rac­te­rul. La fi­na­lul me­ci­u­lui cu Irina Begu a spus niște mă­gă­rii care nu pot fi ex­pli­cate de­cât de un ca­rac­ter de om mă­runt. Chiar dacă i‑a fă­cut “ca­dou” al doi­lea set Iri­nei, nu tre­buia să men­țio­neze asta și să în­cerce să o dis­cre­di­teze. Dar frus­tră­rile ei per­so­nale, că­de­rile psi­hice în tim­pul me­ciu­ri­lor o afec­tează atât de tare că nu-și poate ține gura.

In­te­re­sant e că nu face asta când ad­ver­sare i‑au fost ju­că­toare stră­ine. Doar cu o altă ro­mâncă a gă­sit de cu­vi­ință să ros­tească ră­u­tă­țile. De ce? Poate pen­tru că simte o oa­rece con­cu­rență din par­tea Iri­nei Begu? Să fie tot ăsta mo­ti­vul pen­tru care i‑a re­pro­șat lui Da­ren Ca­hill în tim­pul me­ci­u­lui că nu vor­bește mai mult cu ea?

Vreau să vor­beşti mai mult şi nu nu­mai în mo­men­tele în care câş­tig. Cei din loja ei [n.a. a Iri­nei] se aud după fi­e­care schimb.

Ăsta era un meci în care la fi­nal ar fi fost fru­mos să ve­dem două ro­mânce care se îm­bră­ți­șează și se fe­li­cită re­ci­proc pen­tru par­cur­sul în tur­neu. Una a ales însă să scuipe. Ca la noi, la ro­mâni. Bravo, Simona!

Si­mona Ha­lep a tre­cut de Irina Begu în sfer­tu­rile de fi­nală ale Ma­drid Open, însă par­tida a avut parte de mo­mente în­cor­date şi si­tu­a­ţia a ex­plo­dat la fi­nal. To­tul a ple­cat de la ne­mulţu­mi­rea Si­mo­nei că Irina a pri­mit sfa­turi de la an­tre­nor în tim­pul meciului.

Ci­tește: VIDEO Ten­siune ma­ximă în­tre Si­mona Ha­lep şi Irina Begu: „Se­tul doi a fost ca­dou de Pa­şte”. Re­plica Iri­nei: „Nu vreau eu să fac scan­dal, dar…” | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.