Concluzia mea

15 mai 2016

Deci tre­buie să plătim nu știu câte mi­li­oane de euro pen­tru a avea drep­tul să par­ti­ci­păm la Eu­ro­vi­sion în ur­mă­to­rul scenariu:

- Ru­sia își bate joc de orice re­guli de drept in­ter­națio­nal și tri­mite trupe în Ucraina, con­fis­când Crimeea
— Eu­ropa de vest con­damnă ve­he­ment agre­siu­nea și con­ti­nuă să cum­pere gaz de la ruși
— Ru­sia por­nește un răz­boi în Ucraina
— Eu­ropa de vest con­damnă ve­he­ment agre­siu­nea și con­ti­nuă să cum­pere gaz de la ruși
— Si­tu­a­ția se cro­ni­ci­zează și te­ri­to­ri­ile ucrai­nene sunt pro­ba­bil pier­dute pen­tru totdeauna
— Eu­ropa de vest în­cepe să aibă mus­trări de con­ști­ință, dar con­ti­nuă să cum­pere gaz de la ruși
— Ucraina tri­mite la Eu­ro­vi­sion o bo­ci­toare si­nis­tră care be­hăie me­lo­dra­ma­tic des­pre su­fe­rin­țele “bo­bo­ru­lui”
— Eu­ropa de vest are mus­trări de con­ști­ință, așa că le dă pre­miul în­tâi, apoi con­ti­nuă să cum­pere gaz de la ruși

Eu zic să ne păs­trăm ba­nii, că pu­tem face ceva mai bun cu ei.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.