Brexit: să se revizuiască, primesc…

26 iunie 2016

…dar să nu se schimbe ni­mic. Cam așa au vo­tat en­gle­zii și, vorba pri­e­te­nu­lui meu Mar­cel, parcă îmi crește inima când văd că există și unii mai proști de­cât ro­mâ­nii. Tot ceea ce a ur­mat vo­tu­lui do­ve­dește că n‑a fost vorba de­cât de o exa­cer­bare na­țio­na­listă ira­țio­nală. Pe scurt, en­gle­zii bă­trâni și cei să­raci tân­jesc după fos­tul im­pe­riu, după slu­gile pro­ve­nite din In­dia și Pa­kis­tan, mo­deste și obe­diente. Pen­tru că est-eu­ro­pe­nii ăș­tia au tu­peul să con­cu­reze pen­tru jo­bu­rile lor. Așa că con­cu­rența tre­buie să dis­pară, dar toate be­ne­fi­ci­ile ce­le­lalte să rămână.

Au­to­ri­tă­ţile din co­mi­ta­tul bri­ta­nic Cor­nwall, unul din­tre cele mai să­race din Ma­rea Bri­ta­nie şi unul din­tre prin­ci­pa­lii be­ne­fi­ci­ari de fon­duri eu­ro­pene din Re­gat, au for­mu­lat sâm­bătă o ce­rere ofi­ci­ală pen­tru “pro­te­cţie” că­tre au­to­ri­tă­ţile de la Lon­dra, după ce bri­ta­ni­cii au de­cis la re­fe­ren­dum ieşi­rea din blo­cul co­mu­ni­tar, re­la­tează The Independent.

Ci­tește: Unul din­tre cele mai să­race co­mi­tate bri­ta­nice, care a vo­tat pen­tru Bre­xit, cere „pro­te­cţie“ Lon­drei după ieşi­rea din UE | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.