Brexit. Niște corelații.

27 iunie 2016

Tare aș fi cu­rios să ci­tesc niște co­men­ta­rii ba­zate pe stu­dii se­ri­oase re­fe­ri­toare la con­e­xiu­nile din­tre două aspecte:

  1. ar­gu­men­tele și ra­țio­na­men­tele vo­tan­tu­lui bri­ta­nic la re­fe­ren­du­mul Brexit
  2. de­ci­zia doam­nei Mer­kel de a primi mi­li­oane de emi­granți arabi și in­sis­tența cu care a în­cer­cat să oblige și ce­le­lalte țări să accepte
  3. pre­su­pusa ve­se­lie a mi­niș­tri­lor ger­mani la au­zul re­zul­ta­te­lor re­fe­ren­du­mu­lui Brexit
  4. graba cu care mulți ofi­ci­ali ger­mani îi vor pe bri­ta­nici ple­cați din UE

Am sen­ti­men­tul că am con­stata niște ches­tii foarte interesante.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.