Gura bate curu’

5 august 2016

Dragă De­lia, am vă­zut că ai scris un ar­ti­col des­pre fun­dul tău ară­tat pe sti­clă în ul­ti­mul clip vi­deo pe care l‑ai lan­sat. Și ne-ai ex­pli­cat, pen­tru lu­mi­na­rea noas­tră in­te­lec­tu­ală, ac­tul tău ar­tis­tic.

Ai drep­tate. Nu ești mă-să, nici tac-su, nu ești res­pon­sa­bilă de edu­ca­ția co­pi­i­lor care se uită la cli­pu­rile tale vi­deo. Oh, wait! Sau poate că un pic ești pen­tru că te cam stră­dui să le pro­mo­vezi peste tot, de nu mai e loc în me­dia unde să nu dăm de curu’ tău. Care nu zic că arată rău, nu mă în­țe­lege greșit. Da’ nu prea mai sunt lo­curi unde să se as­cundă co­piii de el, că nu pot pă­rin­ții să‑i țină nu­mai pe Nic­ke­lo­deon până la 18 ani.

Zici tu că nu e obli­gat nici un co­pil să facă ce faci tu și că n‑au de­cât pă­rin­ții lor să le spună că nu tre­buie să facă în viața re­ală ceea ce văd la te­le­vi­zor. Da’ să-ți zic ceva. Nici fu­mă­to­rii nu sunt în­vă­țați de ci­neva să fu­meze, cică ma­jo­ri­ta­tea se apucă îm­pinși de mo­de­lele pe care le văd în ju­rul lor. Mă­mi­cuțele și tă­ti­cu­ții nu le zic plo­zi­lor “ia, bă, de fu­mează aici niște tutun”, ba dim­po­trivă. Și to­tuși mai bine de ju­mă­tate din ti­neri fu­mează. La fel și cu dro­gu­rile. Sau cu bă­u­tura. Ouch! Aici am atins un punct sen­si­bil, scuze. Da, mamă, sunt be­ată.

Și-ar mai fi o treabă care mă in­trigă. Tu zici că sunt și alte ve­dete care fac cli­puri de-as­tea. Ba chiar ne dai și‑o listă de nume. Eu în­țe­leg din asta că tu te-ai ui­tat la te­le­vi­zor și ai fă­cut ce fac alea (pre­su­pun că n‑ai vreo pre­ten­ție de ori­gi­na­li­tate în pri­vința da­tu­lui din cur pe sti­clă!). Și după aia zici că ti­ne­rii nu tre­buie să facă ce faci tu. Nu ți se pare că te con­tra­zici nițel? Mie lo­gica asta a ta îmi cam dă cu vir­gulă.

Deci, dragă De­lia, în con­clu­zie cred că ai drep­tate, dar într-un alt fel de­cât îți în­chi­pui tu. Gura bate curu’. Mai ales atunci când cre­ie­rul lip­sește sau doarme. În rest, îți do­resc nu­mai suc­ce­suri și cli­puri cât mai dez­inhi­bate. Când n‑ai multe abi­li­tăți, e bine să te con­cen­trezi pe ce te pri­cepi să faci.

Bună! Sunt De­lia şi nu mă ocup cu edu­ca­ţia ta! Nu‑s nici mă-ta, nu‑s nici tac-tu, nu-ţi sunt di­ri­ginte şi în niciun caz profa de re­li­gie!

Ci­tește: Gura bate curu’ ⋆ Se­re­niti


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.