Ce dracu’ o fi bine la știrile nasoale?

15 august 2016

Zi­lele tre­cute eram într‑o sală de aș­tep­tare, lângă un te­le­vi­zor care era des­chis pe Di­giTV. Și cum stă­team acolo, n‑am avut în­co­tro și a tre­buit să as­cult emi­siu­nea de știri. Du­duia Adri­ana Ne­de­lea era pre­zen­ta­toare. Și dă‑i cu ști­rile: des­pre una, des­pre alta. La fi­e­care știre unde apă­rea și-un re­por­ter din “te­ren”, du­duia Adri­ana pre­lua le­gă­tura în stu­dio zi­când “bine, Io­nică” sau “bine, Maricica”.

La un mo­ment dat vine vorba des­pre ceva ne­ga­tiv. O știre cu unii care au fu­rat și au tâ­lhă­rit. Le­gă­tura trece din stu­dio la un flă­cău aflat pe la po­li­ție și care ne po­ves­tește cam ace­lași lu­cru pe care ni‑l anun­țase du­duia Adri­ana, dar cu mai multe cu­vinte și “de la fața lo­cu­lui”. Acuma n‑o să mai poată spune “bine”, mi-am zis eu. Se ter­mină re­la­ta­rea des­pre tâ­lhari. “Bine” zice doamna Adri­ana. Ce‑o fi bine, că au furat?

După aia vine altă știre na­soală. O fe­tiță de cinci ani a mu­rit din ca­uza com­pli­ca­ți­i­lor ca­u­zate de o in­fec­ție la pi­cior. A călca într-un cui și de aici a ie­șit o în­treagă ne­no­ro­cire. Din nou o jună re­por­te­riță ne po­ves­tește tra­ge­dia și în­cheie pe un ton sum­bru, co­men­tând moar­tea stu­pidă a unui co­pil. “Bine” zice doamna Adri­ana, ne­tul­bu­rată. “Mer­gem mai de­parte. La Bacău…”


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.