Cât de unioniști sunt moldovenii

16 august 2016

Une­ori ne place să ne min­țim că fra­ții noș­tri de peste Prut abia aș­teaptă să-și unească țara cu a noas­tră. Re­a­li­ta­tea e nițel di­fe­rită, din pă­cate și ne do­ve­dește că ei nu se con­si­deră frați cu noi, ci poate mai de­grabă niște veri prin ali­anță. Și nu sunt de­loc en­tu­ziaști să se unească cu Ro­mâ­nia, ba chiar 2/3 din­tre ei sunt îm­po­trivă sau mai de­grabă îm­po­trivă. Doar dacă…

Doar dacă trag și ei oa­reș­cari fo­loase din unire. Cu ce i‑am pu­tea in­te­resa? Păi cu edu­ca­ție mai bună în școli și uni­ver­si­tăți, ser­vi­cii me­di­cale de ca­li­tate, jus­ti­ție im­par­ți­ală și co­rectă, luptă re­ală îm­po­triva co­rup­ției, pen­sii și sa­la­rii mai mari. Fix alea la care stăm și noi cel mai bine.

Deci, dragi uni­o­niști, tare-mi sun­teți sim­pa­tici, dar unire o să avem la anul și la mulți ani!

FUMN | 11.08.2016 Cer­ce­ta­rea so­cio­lo­gică re­a­li­zată de Ma­genta Con­sul­ting la co­manda Fun­da­ției Uni­ver­si­tare a Mă­rii Ne­gre (FUMN) în par­te­ne­riat cu Re­a­li­ta­tea TV

Ci­tește: SONDAJ FUMN pe tema uni­rii R. Mol­dova cu Ro­mâ­nia (GRAFICE) | FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ A MĂRII NEGRE


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.