Ecumenismul nu e cool

16 august 2016

Ecu­me­nis­mul, adică re­u­ni­fi­ca­rea bi­se­ri­cii or­to­doxe și ca­to­lice, are du­ș­mani mulți în rân­dul or­to­do­xiei. Iar ex­pli­ca­ția e sim­plă: teama cle­ru­lui or­to­dox că se va ajunge la re­gu­lile ca­to­lice, care sunt mult mai mo­deste de­cât cele de la noi. Gata cu cu­ti­ile mi­lei, cu nu știu câte po­meni, pa­ras­tase, po­me­niri, aca­tiste, mo­lifte și alte ches­tii din as­tea. Și, bi­ne­în­țe­les, atunci cum mai mulg ei bă­nu­țul de la drept-cre­din­cio­sul plin de păcate?

Scri­sori ve­he­mente de pro­test „con­di­men­tate“ cu ame­ninţări şi ul­ti­ma­tu­muri au fost for­mu­late de pre­oţi şi mo­nahi din ca­drul BOR îm­po­triva unor su­pe­ri­ori ie­rar­hici, prin­tre care şi Mi­tro­po­li­tul Mol­do­vei şi Bu­co­vi­nei, că­ruia i se cere să se dezică de ecumenism.

Ci­tește: Sămânţă de schismă în BOR. Mi­tro­po­li­tul Te­o­fan a pri­mit ul­ti­ma­tum de la pre­oţi să se dezică de „ecu­me­nism în ge­ne­ral“ | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.