Românii, solidari sau complici?

17 august 2016

Nu vi se pare in­te­re­sant câtă so­li­da­ri­tate există în­tre șo­fe­rii aflați în tra­fic? Îți vine să speri din nou în uma­ni­tate când vezi că oa­me­nii se ajută în­tre ei. De la bi­ne­cu­nos­cu­tele sem­nale lu­mi­noase fă­cute ce­lor de pe sen­sul opus, ca să‑i aver­ti­zezi că ur­mează un ra­dar sau un con­trol al po­li­ției ru­ti­ere, până la sta­ți­ile ra­dio unde dis­cuți cu “co­legi” și “co­le­guți” des­pre lo­cu­rile unde sunt am­pla­sate puncte de con­trol al tra­fi­cu­lui, s‑au in­ven­tat ne­nu­mă­rate me­tode de a co­la­bora cu cei­lalți. Pro­ba­bil că cel mai im­pre­sio­nant este Waze. În Ro­mâ­nia există o co­mu­ni­tate ex­trem de ac­tivă și poți afla pe aproape orice drum care sunt no­u­tă­țile la zi, la oră, la minut.

La fel de in­te­re­sant mi se pare că ro­mâ­nii nu dau ace­leași semne de so­li­da­ri­tate în alte pri­le­juri. Dacă de pildă te iau la bă­taie pe stradă niște huli­gani sunt pu­ține șanse să-ți sară ci­neva în aju­tor. Ma­șina sau bi­ci­cleta ți se poate fura de pe stradă în vă­zul în­tre­gii lumi — șansele ca ci­neva să in­ter­vină sunt aproape de zero.

Sun­tem so­li­dari cu ade­vă­rat? Sau doar atunci când ne aju­tăm re­ci­proc să în­căl­căm le­gea? Căci, să fim sin­ceri, Waze ne ajută în pri­mul rând să nu res­pec­tăm vi­teza le­gală, să fie clar. Ni­meni nu‑l fo­lo­sește doar pen­tru orien­tare. Este asta so­li­da­ri­tate? Sau mai de­grabă complicitate?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.