Diaspora, coșmarul PSD

3 septembrie 2016

În per­spec­tiva ale­ge­ri­lor din de­cem­brie, di­as­pora este o miză im­por­tantă. Li­be­ra­lii speră să ob­țină vo­turi im­por­tante de acolo, pe­se­diș­tii sunt nițel în­gri­jo­rați, ști­ind ce efecte a avut vo­tul din stră­i­nă­tate la ul­ti­mele prezidențiale.

Pla­gi­a­to­rul de Ponta pune paie pe foc spu­nând că în 2012 oa­me­nii stă­teau de câte 2–3 ori la coadă ca să dea im­pre­sia de aglo­me­ra­ție. Asta nu poate de­cât să‑i în­fu­rie pe cei din di­as­pora, iar dacă‑s fu­ri­oși pe Ponta, nu e bine pen­tru PSD.

De­pu­ta­tul in­frac­tor Că­tă­lin Ră­du­lescu și‑a dat de­mi­sia din func­ția de pre­șe­dinte PSD Di­as­pora, spu­nând că nu poate în­de­plini obiec­tive im­po­si­bile. Ăsta e un semn de re­sem­nare din par­tea PSD.

Acuma vine in­frac­to­rul Li­viu Drag­nea să dreagă bu­sui­o­cul și zice că el sus­ține ideea gu­ver­nu­lui de a ușura vo­tul în stră­i­nă­tate. Pro­ba­bil că și‑a fă­cut un cal­cul sim­plu: nu e ca­zul să‑i ener­văm și mai rău pe ro­mâ­nii din stră­i­nă­tate, că se mo­bi­li­zează la vot și iar pier­dem alegerile.

Li­viu Drag­nea a spus că este sin­cer şi că susţine de­ci­zia Gu­ver­nu­lui de a lua mă­suri pen­tru ca Di­as­pora să vo­teze mai uşor, el spu­nând că tre­buie să le de­mon­streze ro­mâ­ni­lor din afara ţă­rii că nu­mai o gu­ver­nare con­dusă de PSD le poate aduce ru­de­lor ră­mase aici cre­ş­tere nive­lu­lui de trai pe care o merită.

Ci­tește: Drag­nea vrea ca Di­as­pora să vo­teze mai uşor | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.