Hillary Clinton se detașează

3 septembrie 2016

Se do­ve­dește că e su­fi­cient să‑i dai des­tul timp lui Do­nald Trump să-și ex­pună pu­blic idi­oțe­nia ca să re­zolvi pro­blema. Hi­l­lary Clin­ton n‑a fă­cut alt­ceva în ul­tima vreme de­cât să re­pete cu calm me­sa­jele sale, lăsându‑l pe sal­tim­banc să se facă sin­gur de râs. Stra­te­gia a func­țio­nat, se pare.

Și cred că lo­vi­tura fi­nală pe care Trump și‑a dat‑o sin­gur a fost vi­zita în Me­xic și de­cla­ra­ți­ile ul­te­ri­oare. Să fi­na­li­zezi o vi­zită într-un stat ve­cin cu niște de­cla­ra­ții și apoi să sus­ții con­tra­riul la nici o zi mai târ­ziu, e do­vada su­premă de in­com­pe­tență di­plo­ma­tică. Cred că ame­ri­ca­nii văd acum clar că in­di­vi­dul e idiot.

Cât des­pre zi­dul de la gra­nița cu Me­xic, ce să mai spun? Așa o idee nu­mai chi­ne­zi­lor și so­vi­e­ti­ci­lor le‑a mai tre­cut prin cap…

Li­ber­ta­rian Party no­mi­nee Gary John­son pulls in 12 per­cent, and Green Party no­mi­nee Jill Stein has 4 percent.

Ci­tește: Poll: Clin­ton has do­uble di­git lead over Trump in New Hamp­shire — POLITICO


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.