Puie MokeMonta

4 septembrie 2016

Sunt unii care cred că PRU, par­ti­dul mai­muțo­i­lor na­țio­na­liști, par­ti­dul care adună toți ter­chea-ber­chea de pe la alte par­tide, este în fapt cre­a­ția PSD. E o ipo­teză pla­u­zi­bilă, pen­tru că există ne­în­do­iel­nic o sumă de con­ce­tă­țeni ai noș­tri care re­zo­nează in­tens cu ide­ile cvasi-le­gio­nare, gen “afară cu un­gu­rii din țară”, “Ro­mâ­nia este o co­lo­nie, hai să ne eli­be­răm” șamd. Și cum această ca­te­go­rie de elec­tori nu e ne­a­pă­rat din ta­băra sus­ți­nă­to­ri­lor pe­se­diști, un par­ti­du­leț mi­cuț, dar par­la­men­tar, care să mai di­z­loce un 5–6% din elec­to­ra­tul de dreapta al li­be­ra­li­lor nu e de lepădat.

Așa­dar ipo­teza stă în pi­cioare. Acuma ce mă în­curcă pe mine este in­sis­tența cu care PRU vrea să‑l “trans­fere” pe Ponta. Miș­ca­rea asta n‑are cum să fie pe pla­cul PSD, pen­tru că arată a sci­ziune în par­tid. Cu alte cu­vinte elec­to­ra­tul de dreapta pe care vor să‑l cap­teze s‑ar pu­tea să zică pas, că nu‑s dis­puși să‑l cre­di­teze pe mi­to­man. În schimb, din ca­uza con­fu­ziei ge­ne­rale, o parte din elec­to­ra­tul pe­se­dist s‑ar pu­tea ră­tăci prin mean­drele con­cre­tu­lui și PSD n‑ar mai scoate nici 35%, ăia care sunt baza te­me­liei fun­damen­tale a partidului.

Re­zultă că Ponta tre­buie ți­nut în PSD. Iar dacă Ponta se tot dă cu fun­dul în două lun­tri, în­seamnă că s‑a prins că îl poate șan­taja pe Drag­nea și acum i‑a bă­gat ouăle la men­ghină. Și strânge ușurel…

La­ter edit: Uite și do­vada că Ponta are pon­taci morți după el 🙂


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.