Cum să plasezi o pițipoancă (like a boss)

5 septembrie 2016

Ade­vă­rul și‑a tras ru­brică de pla­sat piți­poance că­tre mi­li­o­nari. Tre­buie să re­cu­nosc, sunt su­per pro­fe­si­o­niști. Se ia piți­poanca, se po­zează din niște un­ghiuri avan­ta­joase, nu prea de aproape că to­tuși are 34 de ani, se sub­li­ni­ază că “pe faţa Cos­mi­nei nu se ci­teşte tim­pul” (adică per­for­mează ca odi­ni­oară). Piți­poanca con­tri­buie și ea cu de­cla­ra­ții țin­tite pe seg­men­tul de piață vizat:

- Pe in­te­rior cred că sunt mai tempera­tă (adică m‑am po­to­lit, nu mai alerg după ar­mă­sari toată ziua, sunt fată de casă)

- Nu sunt greu de iu­bit (adică mi-am scă­zut tarifele)

- De un an mă iu­besc doar pe mine (adică sunt dis­po­ni­bilă ime­diat și nițel stă­tută, po­si­bil lefteră)

Deci, domnii cu bă­nuțu’ gros, vă ru­găm să ser­viți! Piți­poancă pe tavă!

Ve­deta vor­beşte des­chis des­pre vi­aţa ei, des­pre cum e, cum a fost şi des­pre ce ar vrea să fie alt­fel. E un mo­ment în vi­aţă, acela în care afli câţi ani are Cos­mina Pă­să­rin. Sen­za­ţia că o ştii de‑o vi­aţă se scurtcircu­itează când îţi zice ea nonşa­lant: 34 de ani.

Ci­tește: In­ter­viu Cos­mina Pă­să­rin: „De un an mă iu­besc doar pe mine“ FOTO | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.