Firea, capitala și votarea

13 septembrie 2016

În tra­du­cere li­beră, am să în­cerc să vă ex­plic eu ce în­seamnă fap­tul că avem pro­bleme grave de me­diu în Bu­cu­rești, iar ma­dam Fi­rea nu vrea să le rezolve:

- po­lu­a­rea ae­ru­lui în­seamnă res­tric­ții de cir­cu­la­ție și taxe su­pli­men­tare de po­lu­are, care vor fi­nanța trans­por­tul al­ter­na­tiv (în co­mun sau pe bi­ci­clete), dar vor arde la bu­zu­nar bucureșteanul

- re­ci­cla­rea de­șe­u­ri­lor în­seamnă con­trol și sanc­țiuni pen­tru bu­cu­reș­tean dacă nu co­lec­tează se­lec­tiv plas­ti­cul, me­ta­lul, sti­cla și hârtia

- piste de bi­ci­cletă în­seamnă res­tric­ții se­ri­oase de cir­cu­la­ție și in­ter­zi­ce­rea par­că­rii pe tro­tu­are și pe mar­gi­nea ori­că­rui drum, ceea ce va scoate din să­rite șo­fe­ri­mea bu­cu­reș­teană care se duce și la budă cu ma­șina, dar nu vrea să plă­tească un sfanț pen­tru asta

Și vin ale­ge­rile, dra­gii mei. Iar ma­dam Fi­rea nu vrea să vă scoată din să­rite din două mo­tive: (i) ca să con­ti­nu­ați să vo­tați PSD sau (ii) să nu vo­tați de­loc. Pen­tru că pe voi care nu sun­teți pe­se­diști din tată în fiu, dacă nu vă scoate din să­rite, nici nu vă du­ceți la vot, nu‑i așa?

Bu­cu­reștiul are pro­bleme grave de me­diu pe care Pri­mă­ria Ge­ne­rală a Ca­pi­ta­lei tre­buie să le re­zolve, pen­tru că are pâr­ghi­ile ne­ce­sare și res­pon­sa­bi­li­ta­tea să o facă, dar doamna pri­mar ge­ne­ral, Ga­briela Fi­rea, evită di­a­lo­gul cu Mi­nis­te­rul Me­diu­lui din con­si­de­rente pe care nu le în­țe­leg, a de­cla­rat, marți, pen­tru AGERPRES, mi­nis­trul Me­diu­lui, Ape­lor și Pă­du­ri­lor, Cris­ti­ana Pașca Palmer.

Ci­tește: Pașca Pal­mer: Ca­pi­tala are pro­bleme grave de me­diu, iar Pri­mă­ria Ge­ne­rală are pâr­ghi­ile ne­ce­sare să le re­zolve – AGERPRES


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.