Carmen Iohannis e împotriva școlii acasă

18 septembrie 2016

O, dar ce sur­prins sunt! Șoc și groază, o du­amnă pro­fe­su­oară nu vrea ho­mes­cho­o­ling! Păi cum să vrea, pră­pă­dita, că rămâne lefteră, acuma când a pier­dut și ca­sele alea din Sibiu.

Pro­blema ca­dre­lor di­dac­tice e că n‑au nici un fel de vi­ziune asu­pra mo­der­ni­ză­rii edu­ca­ției. Dacă îi în­trebi pe oa­me­nii ăș­tia, toți îți vor spune că tre­buie să le în­ze­cești sa­la­rii, că tre­buie să‑i res­pec­tăm și că tre­buie re­in­tro­dusă dis­ci­plina în școli. Cam asta e tot ce în­țe­leg ma­jo­ri­ta­tea din­tre ei din re­forma edu­ca­ției. Că ei sunt in­com­pe­tenți și chiar in­com­pa­ti­bili psi­ho­lo­gic cu me­se­ria de edu­ca­tor nu realizează.

Însă e vorba de mult mai mult. E vorba des­pre a muta edu­ca­ția că­tre în­țe­le­ge­rea co­re­lată in­ter­dis­ci­pli­nară, în lo­cul me­mo­ră­rii pa­pa­ga­li­cești a unor in­for­ma­ții pe care ori­cum le uiți. E vorba de a în­cu­raja cre­a­ti­vi­ta­tea în lo­cul co­pi­e­rii de pe in­ter­net a unor re­fe­rate și ese­uri. E vorba de a în­cu­raja lu­crul în echipă, co­la­bo­ra­rea, în lo­cul in­di­vi­du­a­lis­mu­lui și com­pe­ti­ției pros­tești pen­tru co­ro­nița de la pre­miul I.

Cu cine să faci toate as­tea? Cu săr­ma­nii ăș­tia care mai vor încă 100 de lei la sa­la­riu? Vai de ca­pul lor și-al nostru!

Ci­tește: Ino­rea­der — Car­men Iohan­nis se de­clară îm­po­triva șco­lii acasă


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.