Liviu cade în capcană?

20 septembrie 2016

Un lu­cru pe care PSD nu ar tre­bui să și‑l do­rească acum, în prag de ale­geri, este să des­chidă o con­tro­versă des­pre ca­li­ta­tea gu­ver­nă­rii Ponta ver­sus gu­ver­na­rea Cio­loș. Pen­tru că dacă în­cep să iasă la lu­mină date des­pre re­a­li­tăți, n‑o să arate prea bine pen­tru PSD.

Dar pe ne­nea Li­viu pare să‑l mă­nânce în… mus­tață. Oare va face gre­șe­ala? Pen­tru că în mo­men­tul ăsta cea mai bună re­clamă an­tiPSD este să se dez­bată pu­blic po­li­ti­cile de gu­ver­nare ale lui Ponta, cu ci­fre și date con­crete. Iese măcel.

Cade Li­viu în cap­cana asta? Din or­go­liul de a avea ul­ti­mul cu­vânt într‑o dis­pută pe care a pierdut‑o clar în par­la­ment? Eu zic că se va potoli…

Pre­șe­din­tele PSD, Li­viu Drag­nea, a de­cla­rat, marți, că s‑a ho­tă­rât să îi arate pre­mi­e­ru­lui Da­cian Cio­loș „exem­ple de ne­pa­tri­o­tism din ac­tul său de guvernare”.

Ci­tește: Li­viu Drag­nea: M‑am ho­tă­rât să mă ocup per­so­nal pen­tru a‑i arăta pre­mi­e­ru­lui Da­cian Cio­loș exem­ple de ne­pa­tri­o­tism din ac­tul său de gu­ver­nare | Ro­ma­nia Libera


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.