Olguţa a încălcat. Și ce?!

20 septembrie 2016

Bun, și care‑i con­se­cința aces­tei în­căl­cări a in­de­pen­den­ței jus­ti­ției? I se iau boii de la bi­ci­cletă? Oa­meni buni, în Ro­mâ­nia ni­meni nu dă doi bani pe ase­me­nea in­cri­mi­nări te­o­re­tice. Dacă nu‑i dai o amendă pe­nală se­ri­oasă, ca să‑i treacă che­ful de fă­cut afir­ma­ții aiu­rea, nu se schimbă ni­mic. Ge­nul ăsta de in­di­vizi o să tot clămpăne din gură vrute și ne­vrute, fără nici o grijă.

Con­si­liul Su­pe­rior al Ma­gis­tra­tu­rii a de­cis ieri că pri­ma­rul ora­şu­lui Crai­ova, Ol­guţa Va­si­lescu (PSD), tri­misă în ju­de­cată pen­tru fapte de co­ru­pţie,  a în­căl­cat in­de­pen­denţa jus­ti­ţiei, atunci când a de­cla­rat că pro­cu­ro­rul de caz i‑a ce­rut să facă un de­nunţ îm­po­triva lui Klaus Iohan­nis şi când a pos­tat pe fa­ce­book do­cu­mente din do­sa­rul de anchetă.

Ci­tește: Ol­guţa Va­si­lescu, cri­ti­cată dur de In­spe­cţia Ju­di­ci­ară: „Acre­di­tează ideea că pro­cu­ro­rii DNA in­stru­men­tează ca­uze pe­nale în ma­nieră abu­zivă” | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.