Trafic de coșmar în Bucuresti

20 septembrie 2016

De mult aș­tept mo­men­tul când tra­fi­cul din Bu­cu­rești se va bloca EFECTIV. Adică nu se va mai pu­tea ajunge dintr-un punct în al­tul. Nu e de­parte mo­men­tul. Și-atunci vor în­țe­lege con­ce­tă­țe­nii mei că so­lu­ția pen­tru trans­port în oraș nu e să-ți cum­peri ma­șină și să te cerți ca la ușa cor­tu­lui pen­tru lo­cul de par­care din fața blocului.

So­lu­ția e să în­cepi să gân­dești. Co­lec­tiv. Cum fa­cem să cir­cu­lăm in­te­li­gent, ieftin și ra­pid în oraș? Pe cine pu­nem pri­mar ca să re­a­li­zeze acest pro­iect? Pen­tru că pe Fi­rea au lăsat‑o să se urce ca mai­muța în co­pac. Acuma du­ceți-vă la ea să vă re­zolve pro­ble­mele. Suc­ces cu proasta!

In ul­ti­mele zile, dupa in­ce­pe­rea anu­lui sco­lar dar si din ca­uza ploii, tra­fi­cul din Bu­cu­resti pune la grea in­cer­care ner­vii so­fe­ri­lor. La orele de varf, pe ma­rile bu­le­varde din ca­pi­tala ajungi sa faci si ju­ma­tate de ora pe ca­teva sute de me­tri, auto­bu­zele si tro­lei­bu­zele sunt si ele blo­cate in tra­fic, fi­indca nu exista benzi unice, iar so­fe­rii blo­cheaza li­ni­ile de tram­vai, in­cer­cand sa fen­teze coada.

Ci­tește: Tra­fic de cos­mar in Bu­cu­resti in ul­ti­mele zile. Cum ex­plica Po­li­tia Ru­ti­era si Pri­ma­ria am­bu­te­ia­jele care ii exas­pe­reaza pe so­feri — Ad­mi­nis­tra­tie Lo­cala — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.