/ Miniblog
Prima bătălie nu se dă la guvern
21 Dec 2016

Care va să zică dom­nul Drag­nea ne‑a ară­tat care‑i pohta ce‑o pohtește și a pro­pus un prim min­istru abso­lut inedit. Toată Româ­nia vuiește acum de numele turco-tătăresco-sirian al doam­nei cu pric­ina și așteaptă cu interes reacția președ­in­telui Iohan­nis. Care președ­inte nu cred că are prea multe de spus, de vreme ce cri­teri­ile de integri­tate sunt îndepli­n­ite pe hâr­tie, chiar dacă duduia în cauză a petre­cut cam mult timp prin prea­jma lui Nicușor Con­stan­ti­nescu, baronul PSD de Con­stanța, ca să nu se fi molip­sit de nis­cai prac­tici dubioase de admin­is­trație pub­lică. Rămâne de văzut.

Acuma, ca să fim cu totul onești, fap­tul că e turco-tătăroaică și de religie musul­mană nu e în sine o prob­lemă. Ceea ce se cere în pos­tura de prim min­istru este com­pe­tență, aspect pe care doamna în cauză încă nu l‑a demon­strat pub­lic în mod evi­dent. Prezență foarte dis­cretă în scena politică, doamna Sevil Shhaideh nu are încă vreun pal­mares pro­fe­sional care să ne impre­sioneze în vreun fel. În spir­i­tul unei bune cuvi­ințe civice se cuvine s‑o lăsăm să facă proba abil­ităților ei, înainte de a‑i lipi vreo etichetă. Teo­retic, ar putea fi un om inte­gru și com­pe­tent.

Prac­tic însă, nu prea con­tează ce e doamna Shhaideh. Pen­tru că e destul de evi­dent că statu­tul său de pre­mier este unul tem­po­rar, până când dom­nul Drag­nea et co. vor pune ordine în leg­is­lația națion­ală, după cum au și anunțat azi, ceva mai devreme. După ce această dereti­care prin ograda țării se va fi ter­mi­nat și prime­j­dia închisorii se va înde­păr­tat de la sine, iar infrac­torii vor avea voie să fie prim miniștri, dom­nul Drag­nea o să vrea să se salte în scaunul cel mult râvnit. Și atunci doamna Shhaideh, com­pe­tentă sau nu, va tre­bui să facă sala­male­curile de cuvi­ință și să‑i facă loc nașu­lui.

Sunt tare curios însă cum vor înghiți toată povestea asta cu pre­mierul turco-sirian elec­torii PSD, în marea lor majori­tate niște națion­al­iști de mucava, care au stri­gat în cor că Julien Cioloș e nume de străin, iar Iohan­nis nu e român în adân­cul inimii sale. Tare aș vrea să le văd mutrele acum și expli­cați­ile log­ice pe care le-ar putea da la între­barea sim­plă: de ce Cioloș, agronom din Sălaj, nu era un bun român, iar madam Shhaideh, tur­coaică mări­tată cu un sirian, este? Și mai mult: cum se împacă ati­tudinea prea-cuvioasă a pesediștilor — care au făcut mereu caz de orto­doxia lor cea stră­moșească — cu un prim min­istru musul­man, care va jura pe Coran? Un lucru bun totuși putem con­semna: nu cred că cineva din PSD va mai avea cura­jul de acum înainte să aducă în dis­cuție etnia sau reli­gia vre­unui adver­sar politic, pen­tru că replica ustură­toare îi va lovi foarte prompt.

Însă eu aș fi de părere că nu nom­i­nalizarea inedit-exotică a doam­nei Shhaideh tre­buie să ne pre­ocupe acum, ci ati­tudinea de stăpân pe moșie a PSD-ului, care vrea să ia la puri­cat legile țării și să le scarmene până când n‑or să‑i mai inco­mod­eze nici un pic. Războiul de-abia începe, iar prima bătălie nu se va da la guvern.


Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Meniu