Să fim toți peste medie

30 decembrie 2016

Pe site-ul pro­gra­mu­lui PSD, care se in­ti­tu­lează — cum alt­fel? — “În­drăz­nește să crezi în Ro­mâ­nia”, zice așa: Fi­e­care ce­tă­ţean şi fi­e­care fa­mi­lie care mun­ceşte din greu tre­buie să aibă şansa de a face parte din clasa de mij­loc. Am stat și-am ru­me­gat fraza asta și tot nu re­u­șesc să‑i dau de cap. Poate mă aju­tați voi.

Care va să zică cla­sele as­tea so­ci­ale se îm­part după ve­ni­turi: avem să­raci (cei cu ve­ni­tu­rile cele mai mici), avem bo­gați (cei cu ve­ni­tu­rile cele mai mari) și, în­tre ei, avem o așa zisă clasă de mij­loc (cei cu ve­ni­turi me­dii). Dar dacă toată lu­mea va fi în clasa de mij­loc, în­seamnă că nu va mai fi ni­meni cu ve­ni­turi mai mici ca ei. În ca­zul ăsta, clasa de mij­loc in­tră în de­fi­ni­ția sărăcimii.

Îmi amin­tesc că Ceau­șescu a ce­rut odată, într-un con­gres sau așa ceva, ca toate ju­de­țele să aibă o pro­duc­ție de grâu peste me­die. Ci­neva i‑a atras aten­ția dis­cret că ma­te­ma­tic așa ceva nu se poate. Domnii de la PSD încă n‑au prins poanta, se pare.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.