Între două rele

3 ianuarie 2017

Se zvo­nește prin târg (adică prin par­la­ment, mai exact) că PSD se pre­gă­tește să treacă o lege a am­nis­tiei. Adică, pe ro­mâ­nește, să-și spele toți co­rup­ții de până acum și să‑i scape de puș­că­rie pe ăia care au pro­cese. De pildă dom­nul Drag­nea. Prima re­ac­ție pe care am avut‑o a fost că mi‑a cres­cut pul­sul. Pe urmă am mai stat nițel și m‑am gân­dit mai bine.

Va­ri­anta mai rea e să dea legi care să scoată fap­tele de co­rup­ție de sub in­ci­dența le­gii, trans­for­mându-le în ne­în­sem­nate gă­i­nă­rii, de care scapi cu ma­xim o amendă. Asta însă nu oprește pro­ce­sele pe rol, pen­tru că alea se ju­decă după le­gea în vi­goare la vre­mea res­pec­tivă, dar des­chide ca­lea spre noi fapte de co­rup­ție, de data asta fără grija jus­ti­ției și a DNA-ului.

Pri­vită din per­spec­tiva asta, am­nis­ti­e­rea e mai pu­țin gravă, pen­tru că scapă de puș­că­rie niște ban­diți, dar le­gile rămân in vi­goare și cel pu­țin de acum îna­inte nu ne trans­for­măm într‑o re­pu­blică ba­na­nieră, unde to­tul se în­tâm­plă după bu­nul plac al unei ma­fii po­li­tice. Deci, dacă PSD ori­cum va face o mâr­lă­nie (așa cum au cam dat semne), mă­car să lase le­gile co­rup­ției la lo­cul lor.

Tare mi‑e frică însă că le­gea am­nis­tiei e doar pri­mul pas și va veni mai târ­ziu și una care să mo­di­fice și co­dul penal.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.