Cine a pierdut, de fapt, alegerile

5 ianuarie 2017

Un domn în vâr­stă, de un­deva din pro­vin­cie, cu o pri­vire bla­jină și un aer re­sem­nat, a re­pli­cat pe Fa­ce­book la unul din­tre ar­ti­co­lele mele acide la adresa pse­udo-gu­ver­nu­lui Grin-dragnea-nu:

Tot nu vă vine a crede că ați pierdut???

M‑am gân­dit pu­țin la în­tre­ba­rea lui, îna­inte de a‑i răs­punde. Ce am pier­dut, eu per­so­nal? De fapt, aproape ni­mic. Pro­ba­bil că eco­no­mia n‑o să co­bo­are atât de jos în­cât să nu mai gă­sesc de muncă. Sunt doar dez­a­mă­git să văd că Ro­mâ­nia face pași îna­poi, în loc să pro­gre­seze. Și-atunci i‑am răs­puns așa:

Dom­nule dragă, am o veste proastă: n‑am pier­dut ni­mic. Am câști­gat bine și până acum, voi câștiga și de acum îna­inte, pen­tru că ceea ce ști să faci bine nu-ți poate lua nici un gu­vern și nici un par­tid. Cei care au pier­dut cu ade­vă­rat și pen­tru care, de fapt, îmi pare rău sun­teți voi, vo­tan­ții PSD, bieți fra­ieri pă­că­liți cu vorbe goale că vă va fi mai bine. Deși poate că vă me­ri­tați soarta, să stați veș­nic cu mâna în­tinsă la niște stă­pâni care sunt hoți și min­ci­noși, să vă facă parte din fu­ră­ciu­nile lor. Tristă e țara în care bă­trâ­nii n‑au minte!

N‑a ră­mas, bi­ne­în­țe­les, dator:

La fe­lul cum vor­bești iești mitic.Treci pe GDS și mai în­ca­sează vreo guma de mes­te­cat, că minte ori­cum nu ai…

Nu știu ce e GDS (Gru­pul de Di­a­log So­cial???). Dar, de fapt, ăsta e ade­vă­rul. Că de pier­dut, cel mai mult au pier­dut cei care acum ju­bi­lează pros­tește. Doar că încă n‑au aflat…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.