Restaurație la Educație

6 ianuarie 2017

Și uite așa, din două vorbe, ne-am bă­tut joc de efor­tul de a schimba mo­dul în care di­rec­to­rii sunt nu­miți po­li­tic de că­tre pri­mari și pre­fecți. To­va­ră­șii în­vă­ță­tori și pro­fe­sori, au­zim și noi pe ci­neva din în­vă­țământ pro­tes­tând? Nu, vouă vă place așa, cu șpă­guța, cu me­di­ta­ția la ne­gru și cu vă­i­că­re­ala că “vai, ce sa­la­rii mici avem!”. De aia le aveți mici, pen­tru că vă com­pla­ceți în mo­cirla căl­duță a pro­priei voas­tre me­di­o­cri­tăți. Lasă că vă mai dă PSD un praf în ochi zi­lele as­tea, ca să rămâ­neți tot la che­re­mul lor.

Pro­fe­so­rii care nu au re­u­șit să pro­mo­veze con­cur­sul pen­tru pos­tu­rile de di­rec­tori și di­rec­tori ad­juncți vor pu­tea ajunge însă în aceste func­ții, în­tru­cât noul mi­nis­tru al Edu­ca­ției a apro­bat un do­cu­ment ce pre­vede că aceștia vor avea drep­tul să ocupe func­ți­ile de con­du­cere prin numire.

Ci­tește: FOTO Res­ta­u­ra­tie ra­pida in Edu­ca­tie: Cei care nu au pro­mo­vat con­cur­sul de di­rec­tori de scoli vor pu­tea ajunge in func­tii prin nu­mire, a de­cis noul mi­nis­tru — Esen­tial — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.