Ajutorul sovietic pentru PSD

8 ianuarie 2017

Ne­mulţu­mit de mo­dul în care s‑a fă­cut des­ză­pe­zi­rea, pre­mi­e­rul So­rin Grin­deanu a ce­rut, sâm­bătă, de­mi­te­rea di­rec­to­ru­lui Com­pa­niei Na­ţio­nale de Ad­mi­nis­trare a In­fras­truc­tu­rii Ru­ti­ere (CNAIR). Ab­so­lut “în­tâm­plă­tor”, acesta este nu­mit de gu­ver­nul Cioloș.

Du­duia mi­nis­tru de in­terne, fosta se­cre­tară a lui Drag­nea, e ne­mul­țu­mită că nu i‑a răs­puns la te­le­fon pre­fec­tul de Giur­giu timp de 3 ore, în con­di­ți­ile în care în ju­deț era vi­scol. Ab­so­lut “în­tâm­plă­tor”, pre­fec­tul de Giur­giu, nu­mit de gu­ver­nul Cio­loș, este mem­bru PNL și a fost pre­fect de Teleorman.

Mai de­mult, vi­sco­lu­lui care bă­tea în­tot­dea­una din­spre ră­să­rit i se spu­nea “aju­to­rul so­vi­e­tic”. După cum ve­dem, în zi­lele noas­tre aju­to­rul so­vi­e­tic su­flă în pân­zele PSD, ajutându‑i să gă­sească pre­texte pen­tru a scăpa de per­soane incomode.

Ci­tește: Pre­mi­e­rul Grin­deanu cere de­mi­te­rea şe­fu­lui CNAIR. Mi­nis­trul de In­terne, ne­mulţu­mit de pre­fec­tul de Giur­giu | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.